Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos (Senesni straipsniai)

 

2021-12-19

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

 

2020-06-08

LAIKINI AIVIKS, ATVR, UETK SISTEMŲ IR ELEKTRONINIO PAŠTO VEIKLOS SUTRIKIMAI

 

2020-05-06

DĖL ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ VALSTYBĖS REGISTRO (ATVR) VEIKIMO SUTRIKIMŲ

 

2019-02-20

Dėl IS AIVIKS NEVEIKIMO

 

2019-01-09

Mokesčiai už organinius tirpiklius naudojančių įrenginių įregistravimą bei įrenginio registracijos duomenų tikslinimą

 

2018-01-09

Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro

 

2017-11-29

Dėl ATVR sistemos tobulinimo darbų

 

2017-11-23

PRANEŠIMAS DĖL ANKSTYVOJO RADIACINIO PERSPĖJIMO SISTEMOS DUOMENŲ PASIEKIAMUMO

 

2017-03-06

Eutrofikacija ir šiukšlės – skaudžiausia Baltijos jūros rykštė

 

2016-12-06

SEMINARAI ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE

 

2016-08-23

Informacija apie lašišiniuose vandens telkiniuose rudeninį žuvų neršto ir migracijos laikotarpį

 

2015-08-24

Medžioklės plotų naudotojų dėmesiui

 

2015-08-24

Gintarui Matiukui atminti

 

2015-06-25

Dėl juridinių ir fizinių asmenų prašymų suteikti administracines paslaugas

 

2015-06-03

Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro neveikimo

 

2015-05-25

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto viešąjį aukcioną.

 

2014-09-25

Informacija apie lašišiniuose vandens telkiniuose žuvų neršto ir migracijos laikotarpį

 

2014-06-30

Svarbi informacija ūkio subjektams ir fiziniams asmenims: nuo š.m. liepos 1 d. keičiasi aplinkosauginius leidimus išduodanti institucija

 

2014-02-19

Pranešimas apie numatomas konkurso būdu skirti žvejybos įrankių kvotas Kuršių mariose 2014 m.

 

2014-02-19

Pranešimas apie be konkurso skirtas žvejybos įrankių kvotas Kuršių mariose 2014 m.

 

2014-02-07

Dėl stintų žvejybos kvotų Nemuno žemupyje skyrimo konkurso

 

2014-01-03

Dėl aplinkos normatyvinio dokumento LAND 36-2013

 

2013-05-30

Renginys „Kokiu oru mes kvėpuojame“

 

2013-05-29

Rengiamas priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminas

 

2012-11-05

Nuotraukų konkurso ImaginAIR finalas – publikos balsavimas

 

2012-01-27

Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje (COHIBA)

 

2011-11-28

Jūrinių tyrimų departamentas kartu su VŠį „Grunto valymo technologijos“ gruodžio 1 dieną rengia konferenciją tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos trisdešimtmečiui paminėti

 

2011-11-05

Kviečiame dalyvauti praktiniame seminare „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“

 

2011-06-30

Informacija apie pasikeitusius Agentūros telefonų numerius

 

2011-01-27

Padaryta ledo nuotrauka Kuršių mariose

 

2010-12-31

Sveikinimas

 

2010-09-05

2010 metai - Tarptautiniai biologinės įvairovės metai

 

2010-08-17

PAGD perspėja gyventojus dėl perkūnijos ir galimo škvalo

 

2010-08-03

Renginys "Ekosistemų monitoringas – rezultatai, svarba ir perspektyvos"

 

2010-06-28

Europos aplinkos agentūra pristato kasmetinę maudyklų vandens kokybės ataskaitą – 2009 m. maudyklų sezonas

 

2010-06-04

Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai“

 

2010-04-26

Dėl jūros pakrantės taršos Nidoje

 

2010-04-15

Aplinkos švarinimo akcijos

 

2010-04-12

Pavasarinio neršto ir žvejybos derinimas

 

2010-04-09

Vėl liepsnoja pernykštė žolė

 

2010-03-26

Naujas EEA leidinys: Signalai 2010

 

2010-03-25

Ruoniukas išsitepė senais audrų iškeltais teršalais

 

2010-02-10

Europos aplinkos agentūra minėdama Tarptautinei biologinei įvairovei skirtus 2010 metus, sausio 11 d. pradėjo leisti seriją trumpų, teminių biologinės įvairovės vertinimo pranešimų. Išėjo 2-as EAA pranešimas

 

2010-01-18

Centrinio Baltijos pogrupio ežerų makrobestuburių interkalibracijos ekspertų darbo grupės susitikimas

 

2009-12-08

2009 m. gruodžio 11 d. Aplinkos ministerijoje vyks Seminaras „CORINE – Lietuvos žemės danga“

 

2009-12-07

Gruodžio 7-18 d. Kopenhagoje (Danija) vyksta Jungtinių Tautų konferencija skirta kovai su klimato kaita

 

2009-12-04

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje pristato projektą „Išjunk!”

 

2009-11-25

Lapkričio 27 d. Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu organizuoja konferenciją „Klaipėda - kokiu oru kvėpuojame“

 

2009-11-24

Interaktyvios technologijos leidžia europiečiams valdyti aplinkos pokyčius

 

2009-11-12

2009 m. gruodžio 16 d. Aplinkos apsaugos agentūroje vyks Seminaras „EKOLOGINĖ KULTŪRA“

 

2009-11-12

Naujas Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras teiks informaciją apie pramonės įmonių taršą Europos mastu

 

2009-10-26

Europos aplinkos agentūra Europos mastu sudarė pirmą triukšmo žemėlapį

 

2009-10-14

Aplinkos apsaugos agentūra pristato leidinį „Aplinkos būklė 2008. Tik faktai”

 

2009-10-14

Europos aplinkos agentūra artėjant klimato kaitos konferencijai pradėjo viešuosius renginius

 

2009-09-17

Patvirtinti nauji ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai

 

2009-09-15

Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo vertinimo

 

2009-07-23

Pažemio ozono koncentracijos mažėja – tačiau ne visur

 

2009-07-15

Skiriama Šv. Andrejaus 125 tūkst. dolerių premija už siūlomas globalias darnaus vystymosi iniciatyvas

 

2009-06-26

Žalioji savaitė 2009 – galimi veiksmai ir prisitaikymas prie klimato kaitos

 

2009-06-18

Pirmaujantys Europos miestai - kovoje su globaliniu klimato atšilimu

 

2009-06-12

2008-2009 m. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės vertinimas

 

2009-06-11

Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra pateikė metinę maudyklų vandens kokybės ataskaitą

 

2009-05-06

2008-2009 metais vykdyto Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių būklės monitoringo Natura 2000 tinkle bei Lietuvos vandenyse – upėse, ežeruose ir Kuršių mariose, tyrimų rezultatai

 

2009-05-06

2008 metais buvo vykdomas Europos Bendrijos svarbos balinių vėžlių ir ūdrų bei invazinės rūšies - kanadinių audinių - populiacijos būklės monitoringas

 

2009-04-16

Pasirašyta Vilniaus universiteto Ekologijos instituto ir Agentūros partnerystės sutartis dėl dalyvavimo projekte "Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas"

 

2009-04-10

Pažyma dėl vandens telkinių būklės vertinimo į aplinką išsiliejus naftos produktams Rokiškio rajone

 

2009-03-03

Išrinktos pirmosios Europos Žaliosios Sostinės

 

2009-03-03

Acetaldehido koncentracijos tyrimai Vilniuje

 

2009-03-03

Kietųjų dalelių paros ribinės vertės viršijimai 2008 m.

 

2009-03-03

Keisis cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimai

 

2009-02-11

Pasikeitė oro monitoringo matavimų duomenų svetainės adresas