Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > AIVIKS > Apie IS "AIVIKS"

 

Apie IS "AIVIKS"

 

AIVIKS - Aplinkos informacijos valdymo intergruota kompiuterinė sistema, kurios tikslas yra aprūpinti patikima informacija ir duomenimis apie aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio lemiamus aplinkos būklės pokyčius valstybės ir savivaldybių institucijas, tarptautines aplinkosaugines organizacijas ir visuomenę.

 

AIVIKS teikia elektronines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims: ūkio subjektams, savivaldybėms, aplinkosaugos specialistams, visuomenei. Ūkio subjektai gali kaupti informaciją apie aplinką ir vaizduoti juos žemėlapyje, teikti duomenis ir informaciją apie aplinką elektroniniu būdu kompetetingoms institucijoms, atsispausdinti savo pateiktus duomenis bei derinti juos nuotoliniu būdu. Savivaldybės gali kaupti savo teritorijose vykdomų aplinkos monitoringo tyrimų duomenis ir informaciją, teikti informaciją apie maudyklų kokybę kompetetingoms istitucijoms, analizuoti sukauptus duomenis ir vaizduoti juos žemėlapyje.

 

AIVIKS sukaupta aplinkosauginė informacija ir duomenys pasiekiami per portalą adresu: http://aplinka.lt . Portale pateikiama informacija pagal šias temines sritis: oras, vanduo, atliekos, kraštovaizdis, cheminės medžiagos, klimato kaita.

Aplinkosaugos specialistai bei visuomenė portale gali rasti ir iš jo parsisiųsti patikimą bei aktualią su aplinka ir jos kokybe susijusią informaciją: aplinkos kokybės duomenis, duomenis apie aplinkos taršą ir taršos objektus, parengtas ataskaitas apie aplinkos būklę ir antropogeninę taršą, erdvinius duomenis (žemėlapius).

 

AIVIKS užtikrina tai, kad vienoje vietoje galima rasti informaciją apie aplinkos būklę visoje Lietuvoje ir skirtinguose jos regionuose, galima pasirinkti duomenis apie aplinkos būklę ir taršą norimu laikotarpiu ir norimoje teritorijoje.