Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai

 

Artimiausi įvykiai (Senesni straipsniai)

 

2017-01-09

Programos LT02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ viešinimo renginys

 

2015-01-13

2015 m. sausio 13 - 16 d. vyks projekto “Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas“ (MODUM) partnerių susitikimas dėl projekto veiklų įgyvendinimo

 

2015-01-13

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamame ekspertų dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų susitikime

 

2014-12-09

2014 m. gruodžio 8 – 12 d. Ženevoje (Šveicarijoje) vyks JT Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Vykdomosios institucijos 33-ioji sesija

 

2014-12-09

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti Europos Komisijos (COM) organizuojamame susitikime, kurio metu bus aptariami klausimai susiję su patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (toliau - PBT) cheminių medžiagų reglamentavimu pagal REACH ir kitus teisės aktus

 

2014-12-09

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame 39-tame Valstybių narių komiteto (toliau – VNK) susitikime ir darbo grupės, ruošiančios nuomonę dėl ECHA VI-tosios rekomendacijos dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (toliau – SVHC) įtraukimo į REACH reglamento XIV priedą, susitikimas.

 

2014-12-09

2014 m. gruodžio mėn. Briuselyje (Belgija) vyks 70-as SRG ir 69-as CITES COM posėdžiai