Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2011 m. spalio 3-6 d. –d. dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo dešimtasis susitikimas ir antrasis Suinteresuotųjų šalių seminaras apie įgyvendinimo užtikrinimą

 

2011 m. spalio 3-6 d. –d. dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo dešimtasis susitikimas ir antrasis Suinteresuotųjų šalių seminaras apie įgyvendinimo užtikrinimą

Bus tariamasi dėl valstybių narių chemijos inspektorių ir kitų pareigūnų suderintų veiksmų užtikrinant ES Reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir ES reglamento Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP-GHS reglamentas) reikalavimų vykdymą.

 

Dalyvaus Viktoras Šeškauskas, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas, šio forumo narys.