Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Acetaldehido koncentracijos tyrimai Vilniuje

 

Acetaldehido koncentracijos tyrimai Vilniuje

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros sudarytą programą, skirtą patikrinti kokia gali būti acetaldehido koncentracija aplinkos ore Vilniuje, prie galimai didžiausių taršos šiuo teršalu šaltinių, 2008 m. buvo atlikti keli tyrimai šio teršalo koncentracijai nustatyti

 

     Pagal Aplinkos apsaugos agentūros sudarytą programą, skirtą patikrinti kokia gali būti acetaldehido koncentracija aplinkos ore Vilniuje, prie galimai didžiausių taršos šiuo teršalu šaltinių, 2008 m. buvo atlikti keli tyrimai šio teršalo koncentracijai nustatyti.

     Kilus abejonių dėl acetaldehido atsiradimo šaltinių aplinkos ore Klaipėdoje, kai miesto pakraštyje esančios įmonės UAB “NEO GROUP” aplinkoje buvo nustatyta šio teršalo koncentracija, viršijanti ribinę vertę, Aplinkos apsaugos agentūra sudarė programą, skirtą patikrinti kokia gali būti acetaldehido koncentracija aplinkos ore Vilniuje, prie galimai didžiausių taršos šiuo teršalu šaltinių.

     Kauno Technologijos universiteto docentės K. Kantminienės bendrovės “NEO GROUP” užsakymu atliktoje mokslinėje studijoje apie acetaldehido atsiradimo šaltinius, elgseną aplinkoje ir poveikį žmonių sveikatai teigiama, kad acetaldehidas aplinkos ore natūraliai gali atsirasti kaip įprastų atmosferoje esančių angliavandenilių degimo ir fotooksidacijos reakcijų produktas. Studijoje daroma prielaida, kad vidutinė šio teršalo koncentracija aplinkos ore gali būti apie 0,005 mg/m3. Dirbtiniai šio teršalo atsiradimo šaltiniai miestuose gali būti kai kurie gamybos, degimo procesai, automobilių išmetamosios dujos. Atsižvelgiant į šią informaciją, skirtingais metų sezonais buvo paimti oro mėginiai keliose miesto vietose - nuotekų valyklos įrenginių aplinkoje, prie intensyvaus eismo Kalvarijų ir Kareivių gatvių, prie UAB „Vilniaus duona plius”, AB “Plasta”, taip pat individualių namų kvartale Žvėryno rajone, tam, kad patikrinti, ar nepadidėja šio teršalo koncentracija šildymo sezono metu bei atokiau nuo bet kokių taršos šaltinių Lazdynuose.

     Išanalizavus tyrimų rezultatus nustatyta, kad nė vienoje tyrimų vietoje acetaldehido koncentracija neviršijo ribinės vertės. Kiekvieno tyrimo metu (išskyrus pavasario sezono tyrimą, kai nė iš vienos tyrimų vietos paimtuose mėginiuose šio teršalo neaptikta) atokiau nuo bet kokių taršos šaltinių pasirinktoje tyrimų vietoje Lazdynuose acetaldehido koncentracijos vertės buvo kiek mažesnės, negu kitur, bet skirtumai tarp įvairių miesto vietų buvo nedideli. Didesnis skirtumas pastebimas tarp koncentracijos, nustatytos vasaros sezono metu ir kitais sezonais. Tam įtakos galėjo turėti šiltuoju metų laiku, esant sausiems, saulėtiems orams, atmosferoje aktyviai vykstantys fotocheminiai procesai, kuriuose be natūraliai atmosferoje esančių cheminių junginių dalyvauja ir iš įvairių taršos šaltinių į miestų aplinkos orą patenkantys teršalai.

Platesnę tyrimų apžvalgą rasite čia.