Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. sausio 8 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks Europos Sąjungos Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės (cheminių medžiagų pogrupis) (WPIEI) posėdis

 

2013 m. sausio 8 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks Europos Sąjungos Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės (cheminių medžiagų pogrupis) (WPIEI) posėdis

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės (cheminių medžiagų pogrupis) (WPIEI) posėdyje.

 

2013 m. sausio 8 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks Europos Sąjungos Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės (cheminių medžiagų pogrupis) (WPIEI) posėdis. Šiame darbo grupės posėdyje bus nagrinėjami pasirengimo Tarpvyriausybinio derybų komiteto dėl naujos gyvsidabrio konvencijos 5-ajam susitikimui (INC-5) dokumentai, formuojama suderinta ES pozicija.

Susitikimas svarbus, rengiantis Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2013 metais, nes visi svarstomi klausimai bus aktualūs mums, kaip pirmininkaujančiai valstybei, bei Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu vyks baigiamasis naujos gyvsidabrio konvencijos susitikimas, kuriame turėsime rengti ir koordinuoti ES poziciją.